สติ

Eckhart Tolle Quotes มอบพลังของตอนนี้ให้คุณ

คำพูดของ Eckhart Tolle เป็นแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่แสวงหาการรู้แจ้งในทางปฏิบัติของ Eckhart Tolle แต่คำอธิบายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการละทิ้งอัตตาของเราจงตระหนักถึงช่วงเวลาปัจจุบันและใช้ประโยชน์จาก 'พลังของตอนนี้' เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในเส้นทางสู่การเจริญสติ แม้ว่าจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงและเป็นครูทางจิตวิญญาณในแวดวงเล็ก ๆ แต่ [... ]

อ่านเพิ่มเติม