ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

ซันไฟว์ซันทรานสิท

 ซันไฟว์ซันทรานสิท ดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ นำเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้และอารมณ์ที่ไม่คงที่ คุณอาจรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่สามารถผ่อนคลายและค้นหาความสามัคคีในความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง ความเครียดและความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวล เป็นโรคประสาท และไม่ปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงจุดไคลแม็กซ์ของระดับความเครียดทางประสาทในบางครั้ง คุณจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว ประนีประนอม หรือปรับพฤติกรรมของคุณ ด้วยวิธีนี้จะสามารถเข้าถึงสมดุลได้ คุณสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณได้ด้วยการใช้ชีวิตในสภาวะการให้และรับที่มีพลังสูง คุณสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับสภาวะความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นนี้ มันต้องการเพียงการเปลี่ยนแปลงภายในที่ละเอียดอ่อนและความยืดหยุ่น และปกปิดความไม่มั่นคงและความวิตกกังวลของคุณ

คุณอาจรู้สึกถึงแรงกระตุ้นหรือความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายในอนาคตที่จินตนาการไว้ การจำกัดตัวเองให้อยู่ในเป้าหมายเดียวจะทำให้การเลือกที่ถูกต้องง่ายขึ้นการตีความนี้สำหรับ Sun quincunx Sun transit สามารถอ่านได้สำหรับ Solar Eclipse และ New Moon quincunx Sun .