ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

มูนสแควร์ Midheaven Transit

 มูนสแควร์ Midheaven Transit ดวงจันทร์ จตุรัส มิดเฮเว่น ทรานสิต อาจทำให้อารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้เป้าหมายของคุณสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความทะเยอทะยานหรืออาชีพของคุณไม่ได้คำนึงถึงความต้องการส่วนตัวหรือส่วนตัวของคุณ ความไม่สมดุลของเวลาและพลังงานระหว่างอาชีพการงานและชีวิตที่บ้านจะต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจากจะเป็นแหล่งของความขัดข้อง

คุณอาจต้องจัดลำดับความสำคัญของบ้านหรืออาชีพหรือเปลี่ยนโฟกัสครั้งใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าในชีวิตของคุณตอนนี้? อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความสมดุลที่ดีระหว่างโลกภายในและภายนอกของคุณแล้ว การเดินทางครั้งนี้ก็หมายความว่าคุณจะอ่อนไหวต่ออารมณ์มากขึ้น

การตีความนี้สำหรับ Moon square Midheaven Transit สามารถอ่านได้สำหรับจันทรุปราคาหรือพระจันทร์เต็มดวงที่ Midheaven .