ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

มูนคอนจันท์ มูนทรานสิท

 มูนคอนจันท์ มูนทรานสิท จันทร์ประกบ เคลื่อนผ่านดวงจันทร์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรทางอารมณ์ที่สำคัญ อิทธิพลที่มีอยู่ในชีวิตของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านหรือช่วงข้างขึ้นข้างแรมมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อวงจรทั้งหมด อย่างน้อยในเดือนหน้าสำหรับสุริยุปราคาและมีแนวโน้มมากที่สุดในอีกห้าหรือหกเดือนข้างหน้า

ทัศนคติ พฤติกรรม และปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่สูญเสียความเป็นกลางในการอภิปรายหรือสูญเสียมุมมองของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรรู้สึกถึงอารมณ์ใด ๆ อย่างแรงกล้า และไม่ควรทำให้คุณรู้สึกดีหรือแย่เป็นพิเศษ

คุณมักจะดึงดูดสิ่งของประเภทดวงจันทร์เช่นผู้หญิง ความทรงจำ สัญชาตญาณความเป็นแม่ และความต้องการการเลี้ยงดูและความปลอดภัยของคุณจะมีอิทธิพลมากขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะพบว่าตัวเองต้องการความมั่นใจทางอารมณ์จากสิ่งรอบตัว ซึ่งหมายความว่าสิ่งของ ผู้คน และสถานที่ที่คุ้นเคยจะมีความสำคัญมากกว่า คุณอาจต้องถอนตัวในบางครั้ง โดยเฉพาะจากผู้คนหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยหรือแปลกการตีความนี้สำหรับดวงจันทร์ร่วมกัน การเคลื่อนตัวของดวงจันทร์สามารถอ่านได้สำหรับจันทรุปราคาหรือพระจันทร์เต็มดวงที่รวมกันเป็นดวงจันทร์ .