ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

Jupiter Square Jupiter Transit

 Jupiter Square Jupiter Transit จตุรัสดาวพฤหัสบดี ขนส่งดาวพฤหัสบดี ทำให้เกิดความโน้มเอียงไปทางส่วนเกินซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามสิ่งต่าง ๆ และหยุดพวกเขาจากการควบคุม ดูแลการเงินของคุณเป็นพิเศษเพราะคุณอาจคิดว่าคุณมีเงินและทรัพยากรมากมายที่จะสำรองให้คุณ คุณอาจไม่สังเกตเห็นการขาดแคลนในทันที แต่หากคุณใช้จ่ายอย่างโง่เขลา คุณจะรู้สึกถึงผลกระทบทันทีหลังจากการขนส่งนี้

หลีกเลี่ยงการทุ่มเทตัวเองในที่ทำงานและโครงการส่วนตัวอื่นๆ มากเกินไป คุณมักจะประเมินค่าทรัพยากร เวลา และพลังงานสำรองของคุณสูงเกินไป ความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นของคุณสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้หากคุณยึดมั่นในสิ่งเดียวในแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่งและความหยิ่งทะนง เพราะสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่และความขัดแย้งของอัตตา