ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

ดาวพฤหัสบดี Conjunct Neptune Natal และ Transit

  ดาวพฤหัสบดี Conjunct Neptune Transit ดาวพฤหัสบดี conjunct เนปจูนนาตาล ทำให้คุณเป็นคนที่มีความทุ่มเท ใจกว้าง มีคุณธรรมและจิตวิญญาณ คุณมีความกระตือรือร้นและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเป็นคนที่ดีที่สุดและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

การรวมในอุดมคตินี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจทฤษฎีนามธรรมและรวมเข้ากับความรู้ที่กว้างขวางและครอบคลุมของคุณ จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของคุณสามารถนำไปสู่การเดินทางและประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์มากมาย

ประสบการณ์ลึกลับทางศาสนาที่เหนือธรรมชาติมีแนวโน้มว่าจะนำไปสู่ความเชื่อในชีวิตหลังความตายและการกลับชาติมาเกิด คุณอาจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบและเทคนิคความเชื่อทางจิตวิญญาณต่างๆ เช่น โหราศาสตร์ การทำสมาธิ หรือการรักษาทางเลือก เป็นไปได้เช่นกันที่คุณรู้สึกว่าคุณมีจุดหมายพิเศษที่ต้องทำหรือมีข้อความทางวิญญาณที่จะแบ่งปันอย่างไรก็ตาม เนปจูนที่เชื่อมกับดาวพฤหัสยังสามารถทำให้คุณเป็นคนที่ขัดแย้งอย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว การนินทา และวางอุบาย คุณมีจินตนาการที่น่าทึ่งและเต็มใจที่จะเชื่อในทุกสิ่งแต่ควรหลีกเลี่ยงการมองโลกในแง่ดีมากเกินไป

แม้ว่าคุณจะมีโชคลาภที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่คุณควรหลีกเลี่ยงการพนัน แนวโน้มที่จะเห็นเพียงด้านบวกของสถานการณ์ใดๆ อาจนำไปสู่ความสูญเสียและความอับอาย

คุณอาจมีอารมณ์ขันที่บิดเบี้ยว เสพติดความฟุ่มเฟือย และอาจชอบสารที่เปลี่ยนจิตใจ บางครั้งคุณอาจเห็นแก่ตัว ค่อนข้างไร้เหตุผล และมีแนวโน้มที่จะผิดพลาด

คุณสามารถใช้แนวคิดที่เป็นนามธรรมเพื่อทำให้คนอื่นทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ดังนั้นการมีคุณธรรมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจึงมีความสำคัญในแง่กรรม

ดาวพฤหัสบดี Conjunct Neptune Transit

การเคลื่อนตัวของดาวเนปจูนร่วมกับดาวพฤหัสบดีเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองทางจิตวิญญาณเพราะคุณสามารถเข้าใจหลักการลึกลับได้ง่ายขึ้น คุณสามารถซึมซับแนวคิดกว้างๆ และแนวคิดที่เป็นนามธรรมได้หลากหลาย จากนั้นจึงรวมเข้ากับระบบความเชื่อทางปรัชญาหรือศาสนาของคุณ

การเดินทาง การผจญภัย หรือกลุ่มจิตวิญญาณอาจสนใจคุณ แต่การฟังสัญชาตญาณของคุณจะสอนคุณมากมาย ความฝัน การทำสมาธิ และการเปิดเผยทางจิตอาจช่วยให้คุณเติบโตทางวิญญาณได้เช่นกัน

การมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงนั้นเป็นไปได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคุณจะรู้สึกมองโลกในแง่ดีและโชคดี คุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดหรือถูกล้างสมองโดยผู้นำลัทธิที่มีเสน่ห์ดึงดูด

การประสานดาวเนปจูนของดาวพฤหัสบดีเป็นเวลาสำหรับความระมัดระวังในการทำธุรกิจ เนื่องจากมุมมองของคุณกว้างเกินไป และคุณอาจพลาดรายละเอียดที่สำคัญ คุณมีแนวโน้มที่จะยอมรับคนในคำพูดของพวกเขาและปล่อยให้ตัวเองเปิดกว้างต่อการสูญเสียและความผิดหวัง

แม้ว่าคุณจะรู้สึกเอื้อเฟื้อ มีกุศล และมีความเห็นอกเห็นใจ แต่ความเชื่อที่ว่าคุณจะไม่แพ้ทำให้เวลานี้แย่สำหรับการพนัน การคิดว่าคุณสามารถชนะรางวัลใหญ่และใช้ทางลัดสู่ความสำเร็จจะดึงเอาสัญชาตญาณที่เห็นแก่ตัวและเป็นรูปธรรมของคุณออกมา นี่คงเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่ง เพราะขณะนี้มีศักยภาพมากมายสำหรับการเติบโต ความสุข และความสำเร็จ

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและอุดมการณ์อันมีค่าจะนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจและความสำเร็จอันยอดเยี่ยม ความกระตือรือร้นและความปรารถนาดีของคุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อผู้อื่น ชุมชนของคุณ และต่อโลกโดยทั่วไป

ดาวพฤหัสบดี Conjunct Neptune คนดัง

Laurence Olivier 0°02′, John W. Donaldson 0°03′, Napoléon, Prince Imperial 0°15′, Jada Pinkett Smith 0°18′, Shirley Conran 0°19′, Heinrich Stilling 0°21′, Ben Thompson 0 °28′, Kamisese Mara 0°49′, Emily Dickinson 0°56′, Louis-Ferdinand Celine 0°56′, Dolores O'Riordan 1°05′, Charles Augustin Sainte-Beuve 1°06′, William Hamilton 1° 15′, Noah Wyle 1°16′, Mark Wahlberg 1°24′, Benjamin Disraeli 1°28′, Katherine Hepburn 1°32′, Michael Avenatti 1°41′, Patsy Cline 1°46′, Christina Rossetti 1°53 '.

ดาวพฤหัสบดี Conjunct Neptune Dates

27, 2009
10 กรกฎาคม 2552
21 ธันวาคม 2552

12 เมษายน 2022

23 มีนาคม 2035

22 กรกฎาคม 2047
16 พฤศจิกายน 2047
25 กุมภาพันธ์ 2048